طبی

اناتومی عمومی


دوره آموزشی آناتومی عمومی بدن انسان  - General Anatomy of Human Body

دوره آموزشی آناتومی عمومی بدن انسان - General Anatomy of Human Body

در این آموزش به صورت گام به گام تمام مفاهیم ضروری درس آناتومی بدن انسان، توضیح داده شده است،

نمایش دوره
دوره آموزشی هیستولوژی و پاتولوژی

دوره آموزشی هیستولوژی و پاتولوژی

آموزش آناتومی بدن، به افراد توانایی شناخت بافت های بدن و آسیب های وارد بر بافت و سلول را می دهد. تشخیص بافت های مختلف و بررسی عملکرد آن ها در کنار نقش سلول ها در بدن، از محورهای درس به شمار می رود.

نمایش دوره
دوره آموزشی فیزیولوژی (Physiology)

دوره آموزشی فیزیولوژی (Physiology)

هدف از این دوره آموزشی آشنایی دانشجویان عزیز با علم فیزیولوژی و بررسی فیزیولوژی سلول و فیزیولوژی حرکتی و فیزیولوژی قلب می باشد.

نمایش دوره
دوره آموزشی CT Scan مفاهیم اصلی سی تی اسکن

دوره آموزشی CT Scan مفاهیم اصلی سی تی اسکن

در این دوره آموزشی ما قصد داریم تا شما را با مفاهیم و بخش های مختلف سی تی اسکن آشنا کنیم در ابتدا به معرفی خود سی تی اسکن و در ادامه بخش های مهم دیگر را بیان خواهیم کرد.

نمایش دوره
دوره آموزشی General Anatomy of Human Body آناتومی عمومی بدن انسان

دوره آموزشی General Anatomy of Human Body آناتومی عمومی بدن انسان

در این آموزش به صورت گام به گام تمام مفاهیم ضروری درس آناتومی بدن انسان، توضیح داده شده است،

نمایش دوره

فیزیولوژی


دوره آموزشی فیزیولوژی (Physiology)

دوره آموزشی فیزیولوژی (Physiology)

هدف از این دوره آموزشی آشنایی دانشجویان عزیز با علم فیزیولوژی و بررسی فیزیولوژی سلول و فیزیولوژی حرکتی و فیزیولوژی قلب می باشد.

نمایش دوره

سی تی اسکن


دوره آموزشی CT Scan مفاهیم اصلی سی تی اسکن

دوره آموزشی CT Scan مفاهیم اصلی سی تی اسکن

در این دوره آموزشی ما قصد داریم تا شما را با مفاهیم و بخش های مختلف سی تی اسکن آشنا کنیم در ابتدا به معرفی خود سی تی اسکن و در ادامه بخش های مهم دیگر را بیان خواهیم کرد.

نمایش دوره