دوره آموزشی General Anatomy of Human Body آناتومی عمومی بدن انسان


دوره آموزشی General Anatomy of Human Body آناتومی عمومی بدن انسان
آناتومی یا علوم تشریح سنگ بنای علوم پزشکی می باشد به شناخت و بررسی اجزا بدن می پردازد.  آناتومی به سه علوم: گروه آناتومی، میکروآناتومی و تکاملی(جنین شناسی) تقسیم بندی می شود و در هر کدام بخشی از بدن مورد مطالعه قرار گرفته می شود. در این دوره آموزشی شما با مبانی آناتومی در قالب دوره ی آموزشی ” مبانی آناتومی عمومی ” آشنا خواهید شد.و سر تا پای اسکلت بدن انسان را خواهید شناخت.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار ثور 16، 1402
  • لسان پشتو
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 22 ساعت و 12 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0