دوره آموزشی آناتومی عمومی بدن انسان - General Anatomy of Human Body

دوره آموزشی آناتومی عمومی بدن انسان - General Anatomy of Human Body

قوس 16، 1399

|

رضوانه قاسم نژاد

|

7 ساعت

|

22 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در این آموزش به صورت گام به گام تمام مفاهیم ضروری درس آناتومی بدن انسان، توضیح داده شده است، این آموزش پیش نیازی کاملا ضروری در جهت درک مفاهیم درس آناتومی که مورد نیاز دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی، مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد علوم تشریحی و همچنین دانشجویان دوره دکترای بیولوژی تولید مثل می باشد. به علاوه تمامی نیاز دانشجویانی که ملزم به گذراندن واحد کلیات آناتومی می باشند، اعم از پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیوتراپی و … را مرتفع می سازد.

بخش ها


 • بخش 1: General Anatomy of Human Body
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   2 ساعت
  • درس 2. جلسه دوم
   43 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 ساعت
  • درس 4. جلسه چهارم
   22 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   43 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   20 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   27 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   10 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   18 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   13 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   51 دقیقه
 • تاریخ انتشار قوس 16، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 7 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 22

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان