دوره آموزشی FMRI آشنایی با اصول تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی


دوره آموزشی FMRI آشنایی با اصول تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی
این دوره آموزشی مربوط به یکی از دروس دوره دکتری تخصصی رشته تصویربرداری عصبی است.تصویربرداری fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) از اصلی‌ترین روش‌های پژوهشی در علوم اعصاب و به‌خصوص علوم‌شناختی می‌باشد که می‌تواند به‌صورت غیرتهاجمی و بدون آسیب، به بررسی نحوه فعالیت مغز انسان در شرایط شناختی متفاوت بپردازد. در بین روش‌هایی که برای این موضوع وجود دارند، از جمله EEG, MEG, nTMS, PET، به علت کاملاً بدون آسیب بودن، به دلیل رزولوشن مکانی مناسب و رزولوشن زمانی قابل قبول، و همچنین به علت انعطاف‌پذیری مناسب این روش تصویربرداری در ارائه آزمون‌های شناختی و عملکردی به شرکت‌کنندگان و بیماران، روش fMRI از مقبول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌های تصویربرداری عملکردی مغز است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 16، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 21 ساعت و 30 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0