دوره آموزشی ICDL مهارت های هفت گانه کامپیوتر


دوره آموزشی ICDL مهارت های هفت گانه کامپیوتر
ICDL مخفف International Computer Driving Licence به معنی گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر می باشد و برای کسانی که با کامپیوتر سر و کار دارن یادگیری آن میتواند کمک شایانی برای استفاده راحت تر و سریع تر از کامپیوتر کند.در این دوره آموزشی شما میتوانید هفت مهارت مهم و اساسی را یاد بگیرید این مهارت ها عبارتند از معرفی بخش های داخلی ویندوز،نحوه استفاده کردن با انترنت و نرم افزار های شرکت Microsoft از جمله word ،Excel ،Access و Powerpoint.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 21، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 8 ساعت و 3 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0