دوره آموزشی QuickBooks Pro 2020 - آموزش کامل نرم افزار حسابداری کویک بوک

دوره آموزشی QuickBooks Pro 2020 - آموزش کامل نرم افزار حسابداری کویک بوک

عقرب 18، 1400

|

Jess Stratton

|

5 ساعت

|

50 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


QuickBooks یکی از نرم افزار های مدیریت بر فعالیت های اقتصادی است. در شرکت های مالی و اقتصادی تازه تاسیس استفاده از این نرم افزار محبوبیت خاصی یافته است. با چند کلیک ساده در محیط کاربری نرم افزار می توان هر آنچه را که به آن نیاز داریم از قبیل اطلاعات معاملات بازار بورس و یا موجودی حساب هاب های بانکی خود را ثبت نماییم. با استفاده از نرم افزار Intuit QuickBooks به راحتی می توانید مدیریت تمامی حساب های خود را به عهده بگیرید. 

نرم افزار حسابداری QuickBooks یکی از برنامه های حسابداری مطرح در سطح جهان است. این نرم افزار پوشش کاملی برای تمام جنبه های کسب و کار تان می باشد و با این برنامه می توانید به گزارش سازی و تصمیم گیری های سریع و بدون اشکال اقدام کنید. همچنین می توانید تمامی موجودی ها و اقلام را به صورت دستی وارد نرم افزار کنید و با استفاده از منوی ایجاد شده اقلام های اضافه شده را مدیریت کنید. می توانید ترازنامه خود را در هر مرحله به صورت اختصاصی مشاهده کرده و به تمامی گزارشات دست پیدا کنید. همچنین می توانید پرداخت حقوق و دستمزد، تعداد بیشماری از کارکنان را مدیریت کنید. شما می توانید با استفاده از این نرم افزار هزینه های انجام گرفته را سازماندهی کنید. همچنین هر ساله می توانید از اظهارات مالی شرکت و یا فروشگاه خود مطلع شوید و هر بخش را به صورت اختصاصی مدیریت و ویرایش کنید. این نرم افزار دارای یک بخش انبارداری بسیار قوی نیز می باشد. در دوره آموزشی  QuickBooks Pro 2020 با آموزش کویک بوک پرو 2020 اشنا خواهید شد. 

 • سرفصل های دوره آموزشی QuickBooks Pro 2020 : 
 • تنظیم پرونده شرکت جدید - کار با نمودار حسابها 
 • اضافه کردن حساب های بانکی و کارت های اعتباری 
 • اضافه کردن موارد سرویس یا موجودی 
 • تنظیم مالیات بر فروش - افزودن پروفایل مشتری ، فروشنده و پروفایل کارمندان 
 • صورتحساب مشتریان دریافت پرداخت
 • رسیدگی به بازپرداخت و اعتبار
 • QuickBooks با دیگران
 • بستن کتابها  
 • شخصی سازی QuickBooks

بخش ها


 • بخش 1: QuickBooks Pro
  • درس 1. جلسه اول
   1 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   2 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   3 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   4 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   3 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   3 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   4 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   5 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   5 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   4 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   5 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   7 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   2 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   1 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   3 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   5 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   5 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   2 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   2 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   3 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   3 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   7 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   6 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   2 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   5 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   3 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   5 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   3 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   2 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   5 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   3 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   3 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   4 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   4 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   6 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   4 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   2 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   3 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   4 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   4 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   3 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   5 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   5 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   6 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   4 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   5 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   2 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   2 دقیقه
  • درس 62. جلسه شصت و دوم
   5 دقیقه
  • درس 63. جلسه شصت و سوم
   5 دقیقه
  • درس 64. جلسه شصت و چهارم
   2 دقیقه
  • درس 65. جلسه شصت و پنجم
   2 دقیقه
  • درس 66. جلسه شصت و ششم
   4 دقیقه
  • درس 67. جلسه شصت و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 68. جلسه شصت و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 69. جلسه شصت و نهم
   3 دقیقه
  • درس 70. جلسه هفتاد ام
   6 دقیقه
  • درس 71. جلسه هفتاد و یکم
   3 دقیقه
  • درس 72. جلسه هفتاد و دوم
   5 دقیقه
  • درس 73. جلسه هفتاد و سوم
   3 دقیقه
  • درس 74. جلسه هفتاد و چهارم
   1 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 50

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور