دوره آموزشی زبان انگلیسی پیشرفته


دوره آموزشی زبان انگلیسی پیشرفته
اگر اصول ابتدایی زبان انگلیسی را یاد گرفتید و یا از قبل می دانستید و الان به دنبال این هستید که سطح زبان تان را بالا ببرید، این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است اما این یک دوره متفاوت هست و مثل خیلی از آموزشگاه ها نیست که وقتی به این سطح می رسید، دو تا جمله ی ساده را هم به سختی بیان کنید! اینجا تمرکز ما بر روی جمله سازی و مهارت اسپیکینگ هست. شاید شما از قبل خیلی از واژگان و یا گرامر ها را آموخته باشید ولی در صحبت کردن مشکل دارید درین دوره میاموزید تا انگلیسی را اصولی یادگرفته و روان صحبت کنید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 29، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت و 35 دقیقه
  • سطح پیشرفته
  • دانش آموزان 33