دوره آموزشی Bodybuilding نحوه درست کار کردن حرکات پرورش اندام


دوره آموزشی Bodybuilding نحوه درست کار کردن حرکات پرورش اندام
پرورش اندام یکی از ورزش های پر قدرت و فزیکی می باشد که طرفداران بی شماری در بین جوانان دارد این ورزش یکی از ورزش های قدیمی به شمار می رود کسانی که در این ورزش فعالیت دارند از بدن زیبا و نیرومند برخوردار بوده و از صحت کامل جسمی و روحی نیز بهره مند می باشند ما در این آموزش سعی داریم نحوه درست کار کردن حرکات را به شما بیاموزیم تا از آسیب های احتمالی در ایمن باشد زیرا غلط کار کردن می تواند به عضلات شما آسیب های غیرقابل درمان وارد کند پس قبل از هر چیز شما باید با حرکات آشنا شوید تا بدن سالم و زیبایی داشته باشید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 20، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 5
  • مدت زمان 2 ساعت و 8 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0