دوره آموزشی Windows Server 2022 مدیریت ویندوز سرور 2022


دوره آموزشی Windows Server 2022 مدیریت ویندوز سرور 2022
این آموزش بیشتر از یک دوره متوسط است. مزایای این دوره عبارتند از: آموزش از یک مربی بیش از 20 سال سابقه که هزاران نفر را آموزش داده با گواهی مایکروسافت، سخنرانی هایی که مفاهیم را به روشی آسان برای یادگیری افراد مبتدی توضیح می دهد. شبیه سازی هایی عملی که حتی اگر تجربه چندانی نداشته باشید، می توانید آن ها را دنبال کنید. استقرار سرویس دامنه اکتیو دایرکتوری (ADDS)، کار با OU، کاربران و گروه ها در Active Directory، آشنایی با DNS در ویندوز سرور 2022& درک DHCP و IPAM در ویندوز سرور 2022& آشنایی با مفاهیم چند دامنه و سایت در ویندوز سرور 2022 AD از جمله داشته های این دوره آموزشی می باشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 29، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 13 ساعت و 4 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0