دوره آموزشی Windows Server 2016 مدیریت و راه اندازی شبکه با ویندوز سرور 2016


دوره آموزشی Windows Server 2016 مدیریت و راه اندازی شبکه با ویندوز سرور 2016
ویندوز سرور 2016، برای مدیریت شبکه های کامپیوتری به صورت متمرکز و با بی نهایت سیستم طراحی شده است و با دارا بودن توان اجرای سنگین ترین وظایف شبکه ای و امکان ریکاوری قوی در زمان قطع سرویس، قدرت و محبوبیت خود را در میان کاربران و صاحبان شرکت ها و سرور های تجاری به اثبات رسانده است. ویژگی ها و امکانات متعدد این سیستم عامل برای مدیران شبکه در امر راه اندازی سرویس های مختلف، مانند: DHCP, DNS, VPN, IIS, File Server و همچنین کنترل شبکه بسیار مفید و کارآمد است.
  • تاریخ انتشار دلو 26، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 2 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 2