دوره آموزشی Unreal Engine 4


دوره آموزشی Unreal Engine 4
آنریل انجین 4 یک مجموعه کامل از ابزارهای توسعه بازی است، از بازی های 2 بعدی موبایل تا بازی هایی برای واقعیت مجازی (VR) و کنسول های پرفروشی مثل PS4 و Xbox1. آنریل انجین 4 همه چیزهایی که برای شروع، عرضه و قد علم کردن بین رقبا نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهد. در Unreal Engine 4 محدودیت ها حداقل هستند، پس شما می توانید بدون نگرانی، پروژه خودتان را ایجاد کنید.
  • تاریخ انتشار میزان 12، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 10 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 6