دوره آموزشی Telegram Bot ساخت ربات جذب ممبر و زیرمجموعه گیری


دوره آموزشی Telegram Bot ساخت ربات جذب ممبر و زیرمجموعه گیری
ربات جذب ممبر و زیر مجموعه گیری در واقع این امکان را برای کاربران ربات شما فراهم میکند که دارای یک لینک دعوتنامه اختصاصی باشند. کاربران با ارسال لینک دعوتنامه ربات ، به سایر کاربران تلگرامی ، آنها را دعوت به عضویت در ربات میکنند.با اینکار کاربران دعوت شده به عنوان زیر مجموعه های کاربر مورد اشاره در دیتابیس ثبت میشوند.
  • تاریخ انتشار میزان 16، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 45 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 9