دوره آموزشی نرم افزار StoryLine 2 برای تولید محتوای الکترونیکی و ساخت دوره آموزشی


دوره آموزشی نرم افزار StoryLine 2 برای تولید محتوای الکترونیکی و ساخت دوره آموزشی
نرم افزار storyline 2 نرم افزاري ساده، جالب و پركاربرد براي تولیـد محتـواي الكترونیكـي و آزمون هـاي مختلـف آموزشي مي باشد. در عین سادگي براي مبتديان، ويژگی هاي قدرتمندي براي متخصصین اين زمینه فراهم مي كنـد. می توان براي ساخت اسلايدهاي تعاملي از قالب هاي آماده برنامه استفاده و حتي آن ها را شخصي سازي نمود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 27، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 26 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 3