دوره آموزشی برنامه نویسی Spring Boot اساسات اسپرینگ بوت


دوره آموزشی برنامه نویسی Spring Boot اساسات اسپرینگ بوت

 Spring Boot یک فریمورک اوپن سورس مبتنی بر جاوا است که برای ایجاد میکرو سرویس استفاده می شود. توسط تیم Pivotal ساخته شده است و برای ساختن برنامه های اسپرینگ مستقل و آماده تولید استفاده می شود.شما در این دوره آموزشی با مفاهیم مقدماتی اسپرینگ بوت،پیاده سازی یک آپلیکشن کامل،نحوه ارتباط با دیتابیس و مفاهیم امنیتی در آپلکیشن آشنا خواهید شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حوت 25، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 11 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0