دوره آموزشی Scala زبان برنامه نویسی اسکالا


دوره آموزشی Scala زبان برنامه نویسی اسکالا
اسکالا (Scala) یک زبان برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی است. نام اسکالا آمیزه‌ای است از "scalable" و "language" به معنی زبان مقایس‌پذیر، از اهداف اصلی ایجاد زبان اسکالا، ارائه زبانی است برای تولید نرم‌افزار مقیاس‌پذیر به روشی چابک و سریع، و به دور از مشکلات مرسوم. اسکالا تلفیق زبان‌های شی‌گرا همچون روبی و جاوا با زبان‌های تابعی همچون Haskell و Erlang است. از دیدگاه چابکی و کارایی، عده‌ای اسکالا را جمع دو دنیای زبان‌های پویا (Dynamic-Type) و ایستا (Static-Type) می‌دانند. یکی از دلایل دیگری که باعث مقبولیت و همچنین کارایی بالای این زبان می‌شود، دستور زبان (Syntax) منعطف آن است. اسکالا توسط پروفسور مارتین اودرسکی که خالق Genericهای جاوا و از برترین توسعه دهندگان کامپایلر javac می‌باشد، در سال 2003 طراحی و به مرور توسط ایشان و جامعه اسکالا بهبود و توسعه داده شده است.
  • تاریخ انتشار سرطان 22، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت و 28 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 0