دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی)


دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی)
دانشجویان و مهندسان عمران از SAP برای طراحی و آنالیز سازه استفاده می نمایند. سپ 2000 یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل سازه است. این نرم افزار ابزارهای طراحی یکپارچه ای ارائه کرده است و دارای قالب های آماده ای است که باعث سادگی در مدلسازی طرح های پیچیده می شود. SAP با داشتن رابط کاربری ساده، یادگیری این نرم افزار را آسان کرده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 12، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 41 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 3