دوره آموزشی زبان برنامه نویسی R تحلیل داده ها و مدل سازی


دوره آموزشی زبان برنامه نویسی R تحلیل داده ها و مدل سازی
R یک زبان برنامه‌نویسی در جامعه علمی است که دارای محیط آماری برای تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل آماری و تصویرسازی داده‌ها است R زبان برنامه‌نویسی دوستداران آمار و علم داده‌ها است.دوره آموزش زبان برنامه نویسی R، بصورت عملی و در 15 درس جداگانه می باشد و ضمن آشنایی با اصول زبان برنامه نویسی R، به صورت عملی نیز با نرم افزار R کار خواهید کرد.زبان برنامه R نویسی قوی ترین و جامع ترین مجموعه و ابزار های گرافیکی جهت مصور سازی داده های پیچیده را در اختیار شما قرار می دهد.


برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 26، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 31 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0