دوره آموزشی الفبای برنامه نویسی (Programming Alphabet)


دوره آموزشی الفبای برنامه نویسی (Programming Alphabet)
بزرگترین سرمایه‌داران دنیای امروز، شرکت‌های نرم افزاری و تکنولوژی محور هستند. در سال‌های اخیر بسیاری از مشاغل سنتی با اپلیکیشن‌ها و یا نرم افزارها جایگزین شده‌ان در صورتی که به یادگیری این مهارت‌ها بپردازید، آینده شلغی بسیار روشنی در انتظار شما خواهد بود.
با مشاهده این دوره آموزشی راحت‌تر تصمیم می‌گیرید که آیا برنامه نویسی مناسب شما است و با توجه به هدفتان چه زبان برنامه نویسی را انتخاب کنید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت و 2 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 2