دوره آموزشی برنامه نویسی PHP


دوره آموزشی برنامه نویسی PHP
PHP یک زبان قدرتمند برای ساخت وب سایت های پویا است. این زبان اسکریپتی میتواند با HTML ادغام شود. php یک زبان در سمت سرور است, بدین معنا که کدهای php روی سرور تفسیر میشوند و خروجی html و یا خروجی های دیگری تولید میکند که توسط کاربر قابل مشاهده است.این دوره آموزشی شامل پانزده جلسه می باشد که توسط استاد کاظم حسینی ارایه شده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار ثور 17، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 24 ساعت و 29 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0