دوره آموزشی نقاشی در فتوشاپ (Painting In Photoshop)


دوره آموزشی نقاشی در فتوشاپ (Painting In Photoshop)
این دوره برای هنرمندی طراحی شده است که می خواهد یاد بگیرد با استفاده از فتوشاپ نقاشی های رنگارنگ کامل خلق کند. چه با فتوشاپ آشنا باشید و چه با آن کاملاً تازه کار باشید - تمرکز بر افزودن ارزش، رنگ و بافت به نقاشی موجود خواهد بود. از طریق بیش از 10 ساعت آموزش، به شرکت کنندگان نشان داده می شود که چگونه هر هنرمند از فتوشاپ برای ایجاد سبک امضای شخصی خود در نقاشی دیجیتال استفاده می کند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 08، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 11 ساعت و 13 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 11