دوره آموزشی فن بیان و سخنوری (Oratory)


دوره آموزشی فن بیان و سخنوری (Oratory)
دوره آموزش فن بیان و سخنرانی شامل تقویت فن بیان، آموزش سخنرانی ، روشهای سخنرانی جذاب ، سخنرانی در جمع افزایش عزت نفس و طراحی سخنرانی حرفه ای می باشد.
فن بیان را می توان به هنر اطلاع رسانی و ترغیب افراد، با استفاده از مهارتهای سخنرانی، در جمع بیان کرد. این مفهوم به طور کلی به معنای صحبت در برابر مخاطب و استفاده از مهارتهای سطح بالای زبان برای آگاهی، آموزش و ترغیب مخاطب است.
  • تاریخ انتشار جدی 12، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 33 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 7