دوره آموزشی MTCUME مدیریت کاربران میکروتیک با LABS


دوره آموزشی MTCUME مدیریت کاربران میکروتیک با LABS
MTCUME دوره آموزش مدیریت کاربران میکروتیک با LABS می باشد و هدف نهایی این دوره آموزشی آماده سازی داوطلبان برای شرکت در آزمون MTCUME شرکت میکروتیک می باشد. در صنعت بزرگ و رو به رشد شبکه، مدیریت کاربران و یوزرهای میکروتیک یکی از مهم ترین موقعیت های شغلی و مهارت های تخصصی موجود می باشد در پایان این دوره آموزشی از شما انتظار می رود تا به مباحث مرتبط با شبکه ها و روترهای اینترنت تسلط نسبی داشته باشید و بتوانید سیستم های ارتباطی و شبکه های مختلف را در سریع ترین زمان ممکن راه اندازی و پیکربندی کنید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 20، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 11 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0