دوره آموزشی MikroTik MTCINE ایمن سازی شبکه


دوره آموزشی MikroTik MTCINE ایمن سازی شبکه
میکروتیک یکی از شرکت‌های تولید تجهیزات فیزیکی برای ایمن‌سازی شبکه‌های سازمان‌هاست. رقابت محصولات میکروتیک با محصولات مشابه همانند سیسکو در بازار، بسیار شدید است و بر سر ارائه خدمات بیشتر و هزینه کمتر، رقابت شدیدی وجود دارد.
پیشرفته‌ترین دوره آموزشی مربوط به تجهیزات میکروتیک را می‌توان MTCINEنام‌برد. دوره‌ای که پیش نیاز آن، دو دوره‌ی MTCNA و MTCRE است. و از جمله مهارت‌هایی که می‌توان در این دوره به علاقمندان آموزش داد، استفاده از پروتکل BGP همراه با فیلترهای ROUTING و استفاده از پروتکل MPLS برای اهداف مشخص شده خواهد بود. به طور کلی در طول این دوره سعی می‌شود تا راه‌اندازی سرویس‌های مورد نیاز برای مراکز service provider و isp و... به علاقمندان آموزش داده شود تا در پایان دوره قادر به استفاده از آن‌ها باشند.
طبیعی است که دوره‌ی پیشرفته‌ای نظیر MTCINE، نیازمند دوره‌های پیشنیاز و همچنین آمادگی قبلی در زمینه کار با تجهیزات میکروتیک باشد. دوره‌های MTCNA و MTCRE پیشنیازهای دوره MTCINE هستند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 25، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 13 ساعت و 24 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0