دوره آموزشی Microsoft SQL Server 2022 اس‌کیو‌ال سرور 2022


دوره آموزشی Microsoft SQL Server 2022 اس‌کیو‌ال سرور 2022
 در این دوره، به طور خاص به معرفی SQL Server Management Studio (SSMS) و امکانات آن پرداخته می شود و کاربر می‌تواند اولین قدم‌ها را در یادگیری و آشنایی با این سیستم بردارد. در ادامه، نگاهی جزئی‌تر به طریقه‌ی ساخت جدول، افزودن داده، درون‌ریزی دیتا، کوئری‌نویسی، بکاپ‌گیری و … پرداخته خواهد شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 17، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت و 25 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 2