دوره آموزشی اکسل Microsoft Excel 2016


دوره آموزشی اکسل Microsoft Excel 2016
اکسل یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است. این نرم افزار قدرتمند برای محاسبه، ذخیره، تجزیه و تحلیل علمی و آماری و مدیریت و تحلیل داده ها بکار می رود. یکی از مزایای این نرم افزار استفاده از آن به عنوان یک نرم افزار پایگاه مدیریت داده ها است. اکسل با توجه به گستردگی ابزارهای گنجانده شده در آن، در تمام حوزه های کاری که به نوعی با دسته بندی و تحلیل داده ها، بانک های اطلاعاتی یا گزارش گیری سر و کار دارند، کاربرد دارد.
  • تاریخ انتشار جدی 10، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 17 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 6