دوره آموزشی برنامه نویسی MERN Full Stack توسعه وب با مرن


دوره آموزشی برنامه نویسی MERN Full Stack توسعه وب با مرن
به "دوره کامل MERN Stack " خوش آمدید. در این دوره ما با استفاده از Node.js، Express، React و MongoDB همراه با ES6+، یک برنامه فول استک می‌سازیم. ما با یک ویرایشگر متن خالی شروع می کنیم و با یک برنامه کامل فول استک پایان می دهیم.این دوره همچنین از جدیدترین React Hooks استفاده می کند که بسیار لذت بخش است. کد شما بسیار ساده و خوانا خواهد بود که شما آن را باور نخواهید کرد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 19، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 8
  • مدت زمان 11 ساعت و 12 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0