دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 70-410


دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 70-410
این دوره آموزشی  (MCSA 2012 70-410) اولین دوره ای است که علاقه مندان برای اخذ مدرک Microsoft MCSA 2012 باید آن را بگذرانند. این دوره آموزشی پیش نیاز و پایه دوره های بعدی سرور 2012 است. در این دوره علاقه مندان از ابتدا به صورت کامل با نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 و تمامی رول ها و ویژگی های آن ، فایل سیستم ها و فایل سرور ها، سرویس Hyper-V به صورت کامل، سرویس ها مهم و کاربردی DNS و DHCP ، مفاهیم IPV4 و IPV6 ، نصب و مدیریت Domain Controller ها و Active Directory، مفاهیم کامل و کاربردی Group Policy ها و …. آشنا می شوند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سنبله 22، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 25 ساعت و 4 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 7