دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 70-410

دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 70-410

سنبله 22، 1401

|

اسحاق احمدپور

|

25 ساعت و 4 دقیقه

|

7 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


این دوره آموزشی  (MCSA 2012 70-410) اولین دوره ای است که علاقه مندان برای اخذ مدرک Microsoft MCSA 2012 باید آن را بگذرانند. این دوره آموزشی پیش نیاز و پایه دوره های بعدی سرور 2012 است. در این دوره علاقه مندان از ابتدا به صورت کامل با نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 و تمامی رول ها و ویژگی های آن ، فایل سیستم ها و فایل سرور ها، سرویس Hyper-V به صورت کامل، سرویس ها مهم و کاربردی DNS و DHCP ، مفاهیم IPV4 و IPV6 ، نصب و مدیریت Domain Controller ها و Active Directory، مفاهیم کامل و کاربردی Group Policy ها و …. آشنا می شوند.

بخش ها


 • بخش 1: Windows Server 2012
  • درس 1. معرفی دوره MCSA
   12 دقیقه
  • درس 2. آماده سازی نصب
   15 دقیقه
  • درس 3. آشنایی به محیط های نصب
   13 دقیقه
  • درس 4. بررسی محیط های نصبی
   24 دقیقه
  • درس 5. نصب ویندوز سرور 2012
   30 دقیقه
  • درس 6. تنظیمات اولیه ویندوز سرور
   26 دقیقه
  • درس 7. آشنایی به کنسول PowerShell
   44 دقیقه
  • درس 8. نصب ویندوز از طریق شبکه
   32 دقیقه
  • درس 9. نصب ویندوز از طریق شبکه بخش 2
   31 دقیقه
  • درس 10. نصب ویندوز از طریق شبکه بخش 3
   53 دقیقه
  • درس 11. نصب ویندوز از طریق شبکه بخش 4
   38 دقیقه
  • درس 12. نصب ویندوز از طریق شبکه بخش 5
   12 دقیقه
  • درس 13. آشنایی با Server Manager
   22 دقیقه
  • درس 14. آشنایی با Active Directory
   13 دقیقه
  • درس 15. نصب Active Directory در محیط گرافیکی
   18 دقیقه
  • درس 16. کانفیگ اولیه پس از نصب
   34 دقیقه
  • درس 17. نصب Active Directory
   33 دقیقه
  • درس 18. Active Directory Administration
   43 دقیقه
  • درس 19. Active Directory Administration Center
   38 دقیقه
  • درس 20. Group Policy Introduction
   39 دقیقه
  • درس 21. نصب و راه اندازی DHCP بخش 1
   35 دقیقه
  • درس 22. نصب و راه اندازی DHCP بخش 2
   23 دقیقه
  • درس 23. نصب و راه اندازی DHCP بخش 3
   13 دقیقه
  • درس 24. نصب و راه اندازی DHCP بخش 4
   38 دقیقه
  • درس 25. Hyper-V بخش 1
   23 دقیقه
  • درس 26. Hyper-V بخش 2
   27 دقیقه
  • درس 27. Hyper-V بخش 3
   31 دقیقه
  • درس 28. Hyper-V بخش 4
   28 دقیقه
  • درس 29. Hyper-V بخش 5
   21 دقیقه
  • درس 30. Hyper-V بخش 6
   28 دقیقه
  • درس 31. Hyper-V بخش 7
   30 دقیقه
  • درس 32. Hyper-V بخش 8
   19 دقیقه
  • درس 33. Hyper-V بخش 9
   17 دقیقه
  • درس 34. Hyper-V بخش 10
   33 دقیقه
  • درس 35. File Services & Storage
   8 دقیقه
  • درس 36. Storage Spaces بخش 1
   29 دقیقه
  • درس 37. Storage Spaces بخش 2
   32 دقیقه
  • درس 38. Storage Spaces بخش 3
   35 دقیقه
  • درس 39. Storage Spaces بخش 4
   36 دقیقه
  • درس 40. Configuring ISCSI بخش 1
   26 دقیقه
  • درس 41. Configuaring ISCSI Storage بخش 2
   39 دقیقه
  • درس 42. Group Policy بخش 1
   15 دقیقه
  • درس 43. Group Policy بخش 2
   33 دقیقه
  • درس 44. Group Policy بخش 3
   51 دقیقه
  • درس 45. Group Policy بخش 4
   37 دقیقه
  • درس 46. Group Policy بخش 5
   37 دقیقه
  • درس 47. Printer & Scanners
   19 دقیقه
  • درس 48. Windows Firewall & IPSec بخش 1
   24 دقیقه
  • درس 49. Windows Firewall & IPSec بخش 2
   53 دقیقه
  • درس 50. Windows Firewall & IPSec بخش 3
   1 ساعت و 14 دقیقه
  • درس 51. جمع بندی- پایان دوره
   19 دقیقه
 • تاریخ انتشار سنبله 22، 1401
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 25 ساعت و 4 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 7

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور