دوره آموزشی ریاضی پایه و پیشنیاز دانشگاه


دوره آموزشی ریاضی پایه و پیشنیاز دانشگاه
دانشجویانی که این دوره را دریافت میکنند برای اولین قدم باید پایه ریاضی را تقویت کنند و یا حتی اگر دانشگاه قبول شدند و پایه ریاضی ضعیفی دارند. پس باید یکبار برای همیشه مباحث ریاضی عمومی را حرفه‌ای و متفاوت یاد بگیرند و جزو دانشجویان قوی باشند این دوره 35 ساعته بدون محدودیت با هر پلیری اجرا میشه پس میتونین خیلی سریع مباحث زیر را یاد بگیرید:
 • جبر مقدماتی
 • جذر
 • تابع
 • مشتق
 • انتگرال
 • مفاهیم اولیه(فرم دکارتی و نمایی)
 • اعمال حسابی در حوزه اعداد مختلط

برنامه درسی


 • تاریخ انتشار اسد 10، 1401
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 34 ساعت و 54 دقیقه
 • سطح متوسط
 • دانش آموزان 9