دوره آموزشی سیستم عامل لینوکس اوبونتو (Linux Ubuntu)


دوره آموزشی سیستم عامل لینوکس اوبونتو (Linux Ubuntu)
لینوکس یک سیستم عامل یا یک هسته است و به صورت متن باز منتشر شده است و لیست عملکردی کاملا مشابه UNIX دارد. به بیان دیگر لینوکس یک Package کامل نیست و در واقع یک هسته اصلی است. در سال 1991 توسط “Linus Torvalds” معرفی شد و یک هسته منسجم را توانست به برنامه نویسانی که از هسته استفاده میکنند ارائه دهد. سیستم عامل لینوکس به دلیل ماهیت متن باز (Open Source) بودن خود، باعث شده نسخه های مختلف لینوکس همانند دبیان یا اوبونتو یا … ایجاد شود.
  • تاریخ انتشار جوزا 29، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 42 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 6