دوره آموزشی Linux LPIC 1-101 & 1-102


دوره آموزشی Linux LPIC 1-101 & 1-102
دوره آموزشی LPIC-1 پیمان هوشمندی از سری دوره‌های موسسه LPI به جهت یادگیری سیستم عامل لینوکس و اپلیکیشن های پرکاربرد مرتبط به این سیستم عامل می باشد. دوره آنلاین LPIC 1 تلاشی است برای دسترسی دانشجویان از سراسر کشور به منابع آموزشی معتبر. در این دوره به طور کلی بر مباحثی چون وظایف مدیریتی، نصب و راه اندازی لینوکس، کار با خط فرمان لینوکس و تنظیم این سیستم عامل، نصب و استفاده از نرم افزارهای پرکاربرد، امکانات اولیه مورد نیاز در سیستم عامل لینوکس و تنظیمات اولیه شبکه تحت این سیستم عامل پرداخته می شود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 05، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 28 ساعت و 39 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 5