دوره آموزشی طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه با اکسس


دوره آموزشی طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه با اکسس
در این دوره آموزشی قصد داریم با استفاده از نرم افزار اکسس ، دیتابیسی را برای یک سیستم مدیریت کتابخانه طراحی کنیم. در این دیتابیس قصد داریم سیستمی را طراحی کنیم که تمام فعالیت های مربوط به کتابداری را به صورت خودکار انجام دهد.فعالیت هایی از قبیل ایجاد یک عضو کتابخانه جدید ، قرض دادن کتاب به یک عضو جدید ، حفظ جزئیات مربوط به تمام آیتم هایی که در کتاب  موجود است  و ... را پیاده سازی خواهیم کرد. این سیستم با فراهم کردن اطلاعاتی درباره هر کتاب ، جزئیات و دسته بندی آنها  به کتابدار کمک میکند.
  • تاریخ انتشار عقرب 16، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 8 ساعت و 15 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 7