دوره آموزشی بین المللی +CompTIA Security


دوره آموزشی بین المللی +CompTIA Security
+CompTIA Security اولین گواهینامه امنیتی است که متخصصان IT باید کسب کنند. این دانش هسته ای لازم برای هر نقش سایبری را ایجاد می کند و پایه و اساس مشاغل امنیت سایبری در سطح متوسط است. Security+ بهترین شیوه هایی را در زمینه حل کردن مشکل در اختیار شما قرار می دهد تا اطمینان حاصل شود که حرفه های امنیتی مهارت های حل مسئله امنیتی عملی دارند.
متخصصان امنیت سایبری با +Security می دانند که چگونه به حوادث امنیتی را شناسایی کنند. +Security مطابق با استانداردهای ISO 17024 است و توسط وزارت دفاع ایالات متحده برای تأیید الزامات دستورالعمل 8140 / 8570.01-M مورد تایید است.
  • تاریخ انتشار جوزا 18، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 15 ساعت و 21 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 11