دوره آموزشی افزونه Jet Engine - داینامیک سازی وب سایت با جت انجین


دوره آموزشی افزونه Jet Engine - داینامیک سازی وب سایت با جت انجین
در دوره جامع آموزش افزونه Jet Engine تمامی مباحث مربوط به داینامیک کردن سایت به صورت عملی آموزش داده می شود. داینامیک یا پویا سازی سایت این امکان را به شما می دهد که بتوانید علاوه بر افزودن ویژگی های متنوع به سایت وردپرسی، سرعت تغییرات و شخصی سازی آن را افزایش دهید.
  • تاریخ انتشار قوس 14، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 56 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 3