How To Leverage Relationships For Mutual Benefit

How To Leverage Relationships For Mutual Benefit

عقرب 13، 1399

|

Nathi Chabangu

|

1 ساعت و 10 دقیقه

|

5 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


فیلم آموزش How To Leverage Relationships For Mutual Benefit در مورد برقراری ارتباط می باشد و افراد می توانند تلاش کنند که با استفاده از آموزه های این دوره، به عنوان افرادی باشند که یک رابطه را به درستی پیش ببرند و درگیر روابط مداوم شوند. استاد این دوره به شما نشان خواهد داد که چگونه برخی از مسائل باعث بهم خوردن رابطه ها می شوند و باید از آنها دوری کنید. روابط حرفه ای را برقرار خواهید کرد و می توانید از آن برای برداشت سود دوطرفه استفاده کنید. اهمیت این دوره بسیار زیاد است و باید بتوانید ریتم برقراری رابطه خود را به چندین بخش تقسیم کنید و به برخی از مسائل اهمیت بدهید. با دانلود How To Leverage Relationships For Mutual Benefit می توانید به دل افراد نفوذ کنید و بسته به افرادی که با آنها قصد ایجاد رابطه دارید، در برقراری رابطه کلامی و بدنی به خوبی عمل کنید. تعاملات در برخی از موارد برای شما مطلوب نیستند و بدین منظور باید بتوانید در اغلب موارد خودتان را نگه دارید و محکم استوار باشید. تاثیرگذاری این رابطه ها برای شما به شیوه است که می توانید احترام دوطرفه را حفظ کنید و به درک لازم برای رسیدن به مرحله نفوذ داشته باشید. این دوره آموزشی توسط شرکت Udemy آماده شده است و ناتی چابانقو مدرس ارشد این دوره آموزشی خواهد بود. نحوه ایجاد روابط مثبت در این دوره آموزش داده می شود و شما می توانید از آنها برای تجارت و بازاریابی پرسود نیز استفاده کنید.

بخش ها


 • بخش 1: چگونه روابط را برای سود متقابل اهرم کنیم
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   7 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم ( پیش نمایش )
   7 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   7 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   4 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   3 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   5 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   4 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   3 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   1 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   4 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   5 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   5 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   4 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   2 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   2 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   4 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   1 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 ساعت و 10 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 5

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور