دوره آموزشی نرم افزار Houdini FX مدل سازی سه بعدی و جلوه های بصری با هودینی


دوره آموزشی نرم افزار Houdini FX مدل سازی سه بعدی و جلوه های بصری با هودینی
در دوره آموزشی نرم افزار هودینی برای طراحی جلوه های ویژه و مدل سازی سه بعدی سعی شده که مطالب به صورت کاربردی و خیلی ساده مورد بررسی قرار گرفته و تمامی دوستانی که تمایل دارند از این نرم افزار قدرتمند در حوزه جلوه های بصری و موشن گرافیک استفاده نمایند بتوانند به ساده ترین و راحت ترن شکل ممکنه از مطالب آن بهره ببرند

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 22، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 18 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 3