دوره آموزشی نرم افزار حسابداری و مالی هلو (Holoo)


دوره آموزشی نرم افزار حسابداری و مالی هلو (Holoo)
در حال حاضر نرم افزارهای حسابداری زیادی با کاربرد های مختلف وجود دارند، که سبب آسان تر شدن کار حسابداران شده اند. نرم افزار هلوکه یکی از نرم افزار های قدرتمند حسابداری است، دارای 3بسته تولیدی، خدماتی و بازرگانی است 
نرم افزار مهم ترین بخش در شغل حسابداری می باشد. قطعا هر فردی که می خواهد به عنوان حسابدار وارد بازار کار شود باید توانایی کار با نرم افزار حسابداری را داشته باشد، زیرا 98% از شرکت ها امور مالی خود را با استفاده از نرم افزار حسابداری انجام می دهند. نرم افزار حسابداری هلو نیز ازجمله معروف ترین نرم افزار های حسابداری می باشد، که توسط بسیاری از شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار اسد 19، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 20 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 8