آموزش گیت و گیت هاب (Git and Github)


آموزش گیت و گیت هاب (Git and Github)
گیت یا Git مشهورترین و پرمخاطب ترین سیستم کنترل دنیا است که میتوانید بالای پروژه های برنامه نویسی به صورت تیمی کار کنید.گیت به شما امکان می‎دهد که نسخه های متعددی از پروژه را داشته باشید و حتی تغییرات اعمال شده بر روی آن را هم حفظ کنید. هنگامی که در یک پروژه بزرگ مشکلی پیش بیاید شما با استفاده نرم افزار کد باز گیت، می‎توانید تمام کدهای قبلی را برگردانید. با شرکت در دوره آموزش گیت و گیت هاب با کلیات این مبحث و نحوه کار در گیت به خوبی آشنا خواهید شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار ثور 15، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 21 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 6