دوره آموزشی Elixir زبان برنامه نویسی اکسیر


دوره آموزشی Elixir زبان برنامه نویسی اکسیر
Elixir یک زبان پویا و کاربردی برای ساخت برنامه های کاربردی مقیاس پذیر و قابل نگهداری است. هدف از این دوره ارائه مثال های عملی برای ایجاد فونداسیون جهت یادگیری این زبان است. ما تمام ویژگی های این زبان را بررسی خواهیم کرد. در پایان این دوره شما می توانید برنامه های کاربردی خودتان را به راحتی ایجاد کنید. ما یک ماشین حساب، یک برنامه خط فرمان کوچک و بسیاری موارد دیگر ایجاد خواهیم کرد که در طول کار واقعی شما مفید واقع می شوند. اکسیر بر روی Erlang VM اجرا می شود که به خاطر ایجاد سیستم های با تاخیر پایین، توزیع شده و با تحمل خطای بالا مشهور است.آنچه خواهید آموخت زبان برنامه نویسی Elixir ، مدیریت MacOS ، مدیریت لینوکس ، مفاهیم DevOps و مدیریت سیستم می باشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 17، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 30 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 0