دوره آموزشی تنظیم و راه اندازی DHCP Server در شبکه


دوره آموزشی تنظیم و راه اندازی DHCP Server در شبکه
بعنوان یکی دیگر از آموزش های رایگان قصد داریم پیکربندی DHCP Server 2008R2 را از ابتدا تا تخصصی ترین مباحث در قالب آموزش تصویری به زبان فارسی ارائه دهیم. در این آموزش نخست مباحث به صورت تئوری بیان می گردد و سپس به صورت کامل نحوه پیکربندی و کار با این محیط به صورت کاملاً عملی آموزش داده شده است. این اطمینان وجود دارد پس از مشاهده کامل مباحث آموزشی به طور کامل توانایی پیکربندی سرویس DHCP را داشته باشید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 04، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 38 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 4