دوره آموزشی تنظیم و راه اندازی DHCP Server در شبکه

دوره آموزشی تنظیم و راه اندازی DHCP Server در شبکه

سرطان 04، 1401

|

عباس فرمانی

|

1 دقیقه

|

4 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


بعنوان یکی دیگر از آموزش های رایگان قصد داریم پیکربندی DHCP Server 2008R2 را از ابتدا تا تخصصی ترین مباحث در قالب آموزش تصویری به زبان فارسی ارائه دهیم. در این آموزش نخست مباحث به صورت تئوری بیان می گردد و سپس به صورت کامل نحوه پیکربندی و کار با این محیط به صورت کاملاً عملی آموزش داده شده است. این اطمینان وجود دارد پس از مشاهده کامل مباحث آموزشی به طور کامل توانایی پیکربندی سرویس DHCP را داشته باشید.

بخش ها


 • بخش 1: DHCP Server
  • درس 1. جلسه اول
   8 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   7 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   7 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   6 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   5 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   5 دقیقه
 • تاریخ انتشار سرطان 04، 1401
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 4

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها