دوره آموزشی تکنسین فنی کامپیوتر (+CompTIA A)


دوره آموزشی تکنسین فنی کامپیوتر (+CompTIA A)
در این دوره ، ابتدا با چگونگی کار قطعات داخلی یک کامپیوتر و نحوه ارتباط سخت افزار و نرم افزار با یکدیگر آشنا می شویم. درقسمت بعد ساختار یک مادر بورد یا همان برد اصلی کامپیوتر که سایر قطعات به آن متصل یا روي آن سوار می شوند، مورد کالبدشکافی قرار می گیرد.
  • تاریخ انتشار سرطان 12، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت و 27 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 9