دوره آموزشی Cloth Design طراحی و دیزاین لباس


دوره آموزشی Cloth Design طراحی و دیزاین لباس
طراحی مد و لباس یک هنر است. یک طراح لباس باید شخصیت هنری داشته باشد و خلاق باشد. همچنین یک طراح مد و لباس باید طراح و ترسیم‌گر خوبی هم باشد تا بتواند ایده‌های خود را به خوبی بیان کند. البته یک طراح لباس باید قادر به کار با پارچه، الگو و استفاده از پارچه به شیوه‌ای خلاقانه باشد.
  • تاریخ انتشار دلو 19، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 19 دقیقه
  • سطح متوسط
  • دانش آموزان 1