دوره آموزشی Citrix XenDesktop 7.15 مدیریت محیط دسکتاپ کاربران در شبکه


دوره آموزشی Citrix XenDesktop 7.15 مدیریت محیط دسکتاپ کاربران در شبکه
نرم افزار XenDesktop امکان ارائه تمامی نرم افزارها و محیط های کاری (Desktops) را به کاربران شما که ممکن است با هر دستگاهی به شبکه وصل شوند و نیاز به اجرای برنامه های خود را داشته باشند فراهم می کند. دستگاهائی مانند تبلت ها، گوشی های هوشمند، کامپیوترهای رومیزی، کامپیوترهای مک، و یا تین کلاینت ها. 

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 08، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت و 7 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 2