دوره آموزشی شبیه سازی شبکه با Cisco Packet Tracer


دوره آموزشی شبیه سازی شبکه با Cisco Packet Tracer
Cisco Packet Tracer نرم افزاریست دارای یک محیط مجازی برای استفاده از انواع ابزارهای مورد کاربرد در شبکه های Lan و یا شبکه های بی سیم با پشتیبانی از انواع مباحث دوره های CCNA میباشد.
سیسکو برای استفاده بهتر و حرفه ای تر از محصولات خود پیشنهاد می کند در سطوح مقدماتی و ابتدایی از شبیه ساز پکت تریسر (Packet Tracer) استفاده نمایید. این شبیه ساز دوره ابتدایی سیسکو یعنی CCNA را تا حد زیادی پوشش می دهد و شما به راحتی می توانید با استفاده از این نرم افزار سرفصل های آموزشی خود را یاد گرفته و تمرین کنید.
  • تاریخ انتشار سرطان 14، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 22 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 5