آموزش طراحی پوستر و لوگو با وبسایت Canva


آموزش طراحی پوستر و لوگو با وبسایت Canva
شما با یادگیری این آموزش می توانید خیلی راحت بدون استفاده از فتوشاپ و برنامه های گرافیکی لوگو، پوستر و پست های اینستاگرامی بسازید. اگر می خواهد به صورت ساده و بدون کار با نرم افزارهای گرافیکی لوگو ویا پوستر اختصاصی برای کار خودتان یا پست اینستاگرام طراحی کنید ولی فتوشاپ و نرم افزار های مشابه کار نکرده اید، پس در این دوره اموزشی مفید و کوتاه شرکت کنید، در این دوره آموزشی چند سایت به شما معرفی می شود تا بتوانید با استفاده از این سایت ها طراحی انجام دهید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 07، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 41 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 4