دوره آموزشی Autodesk Revit Architecture آموزش کامل نرم افزار معماری رویت


دوره آموزشی Autodesk Revit Architecture آموزش کامل نرم افزار معماری رویت
Revit قوی ترین و سریع ترین نرم افزار نقشه کشی و سه بعدی سازی در کارها و پروژه های معماری می باشد که هم اینک در بسیاری از کشورهای صنعتی و اروپایی جایگزین نرم افزار AUTOCAD  گردیده است. این نرم افزار بر اساس سیستم BIM  (مدل سازی اطلاعات ساختمان) کار می کند؛ یعنی مدل واقعی پروژه در نرم افزار مدل گردیده، لذا بسیاری از خروجی ها به صورت خودکار توسط نرم افزار ارائه می گردد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 21، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 10 ساعت و 56 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 5