دوره آموزشی Autodesk AutoCAD 2019 - طراحی دوبعدی و سه بعدی با اتوکد 2019


دوره آموزشی Autodesk AutoCAD 2019 - طراحی دوبعدی و سه بعدی با اتوکد 2019
نرم افزار اتوکد (AutoCAD) معروفترین برنامه برای طراحی و ساخت پلانها و مدل ها میباشد. بطور کلی از نرم افزار اتوکد (AutoCAD) برای رسم نقشه های مهندس و صنعتی استفاده میشود. در نرم افزار آموزش اتوکد (AutoCAD) نسخه 2019 سرفصلهای زیر تدریس میشوند.

 • معرفی اجزای داخلی اتوکد
 • حالت های نمایش پروژه
 • کار با ریبون های اتوکد
 • تغییر چیدمان ریبون
 • آشنایی با نامهای مستعار و دستورها
 • تغییر و ویرایش نامهای مستعار
 • پنجره help اتوکد
 • تاریخ انتشار سنبله 24، 1401
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 10 ساعت و 25 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 3