دوره آموزشی نرم افزار Aegisub برای ویرایش زیرنویس فیلم


دوره آموزشی نرم افزار Aegisub برای ویرایش زیرنویس فیلم
نرم افزار Aegisub به همراه ابزاری حرفه ای برای ویرایش و یا ساخت زیرنویس این امکان را میدهد که هم زمان با ساخت زیرنویس صدا و یا تصویر فیلم را جهت هماهنگی فیلم با زیرنویس مشاهده کنید که این قابلیت را میتوانید غیرفعال کنید. امکان مشاهده جزئیات فیلم،تایمر،غلط یاب، تغییر فونت ، رنگ و منوهای پیشرفته دیگر و پشتیبانی از UTF-8 (ویرایش زبان فارسی) از دیگر قابلیتهای نرم افزار میباشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 29، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 18 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0