دوره آموزشی فریمورک Advanced Remix ساخت وب سایت های ساده


دوره آموزشی فریمورک Advanced Remix ساخت وب سایت های ساده
رمیکس ابزاری فوق العاده برای ساخت وب سایت های ساده و حتی راه حلی بهتر برای ساخت اپلیکیشن های پیچیده وب است. رمیکس بسیاری از مشکلات توسعه وب مدرن را حل می کند. شما حتی به مدیریت حافظه نهان سرور یا تداخل CSS namespace گلوبال هم فکر نمی کنید. این بدان معنا نیست که رمیکس API هایی برای جلوگیری از این مشکلات دارد؛ آن ها به سادگی زمانی که از رمیکس استفاده می کنید وجود ندارند.آنچه در این دوره شما خواهید آموخت عبارت اند از : تغیرات Non-Nav،رابط کاربری بهینه،مدیریت Focus،بهینه سازی،بازاریابی،تغییرات دستوری و دیگر موضوعات که به آن خواهیم پرداخت.
  • تاریخ انتشار سرطان 26، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 19 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0