دوره آموزشی Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass – ایلوستریتور از یودمی

دوره آموزشی Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass – ایلوستریتور از یودمی

دلو 06، 1399

|

Cadcim Technologies

|

13 ساعت

|

13 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


ایلوستریتور Illustrator نام یکی دیگر از محصولات کمپانی ادوبی است که هم هنرمندان نقاش و هم طراحان گرافیک برای ساخت تصاویر وکتور (برداری) از آن استفاده می‌کنند. این نرم‌ افزار برای اولین بار در تاریخ 19 مارس 1987 برای سیستم‌ عامل مکینتاش ساخته شد و پس‌ازآن در سال 1989 برای ویندوز نیز ارائه شد. کمپانی ادوبی سالانه ویژگی‌ها و امکانات جدیدی را به این برنامه اضافه می‌کند و تحت لایسنس های مختلف برای فروش قرار می‌دهد. تا سال 2012 این محصول نیز مانند سایر محصولات این کمپانی با پیشوند CS منتشر می‌شد و پس‌ ازآن تحت نام CC به بازار عرضه شد.

بخش ها


 • بخش 1: Adobe Illustrator CC 2020
  • درس 1. جلسه اول
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   4 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   5 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   2 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   9 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   11 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   3 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   8 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   10 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   10 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   4 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   6 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   12 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   8 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   13 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   6 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   13 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   6 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   9 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   7 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   13 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   14 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   10 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   15 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   11 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   2 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   10 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   14 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   12 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   9 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   0 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   14 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   18 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   14 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   9 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   9 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   10 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   10 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   12 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   5 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   11 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   3 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   11 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل و پنجم
   10 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   11 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   8 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   11 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   21 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   10 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   12 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   12 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   7 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   3 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   6 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   5 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   7 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   6 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   8 دقیقه
  • درس 62. جلسه شصت و دوم
   3 دقیقه
  • درس 63. جلسه شصت و سوم
   3 دقیقه
  • درس 64. جلسه شصت و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 65. جلسه شصت و پنجم
   10 دقیقه
  • درس 66. جلسه شصت و ششم
   5 دقیقه
  • درس 67. جلسه شصت و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 68. جلسه شصت و هشتم
   2 دقیقه
  • درس 69. جلسه شصت و نهم
   9 دقیقه
  • درس 70. جلسه هفتاد ام
   9 دقیقه
 • تاریخ انتشار دلو 06، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 13 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 13

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها