دوره آموزشی Vue ساخت برنامه ها به مقیاس بزرگ


دوره آموزشی Vue ساخت برنامه ها به مقیاس بزرگ
این دوره یک دوره آموزش توسعه Vue 3 میباشد، با کمک این دوره قادر خواهید بود برنامه های در مقیاس بزرگ بسازید و برای ارائه توسعه دهید. این دوره به گونه ای نیست که صرف کد نویسی بدون درک مفاهیم به شما تدریس شود، در واقع این دوره به گونه ای طراحی شده است که با چالش های مختلف شما را از یک توسعه دهنده مبتدی Vue به جمعیت 10 درصد توسعه دهندگان برتر ارتقا دهد.آنچه در این دوره می آموزیدعبارتند از: ساخت برنامه های Vue سطح تجاری ، آپلود فایل، تست و ارزیابی، ساخت برنامه های واکنشی، دارای کارایی، مقیاس بزرگ همانند یک توسعه دهنده senior ، استفاده از Firebase برای ساخت برنامه های فول استک ،مسیر یابی با Vue Router، دلیل سبقت گرفتن Vue از ری اکت و انگولار و غیره موضوعات مفید که به آن خواهیم پرداخت.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار سرطان 26، 1402
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 17
  • مدت زمان 21 ساعت و 35 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0